Al sinds ik zelfstandig ben wil ik twee dingen: Zoveel mogelijk mensen helpen en wat ik te bieden heb zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen. Daarom ben ik altijd dankbaar als werkgevers de sessies betalen en als ik zie hoeveel baat mijn klanten daarbij hebben. Helaas heeft niet iedereen een werkgever die betaald en daarom ben ik hypnotherapie gaan studeren om ook particulieren met snelwerkende technieken in korte tijd van hun problemen af te verhelpen.

Sinds ik hypnotherapie aanbied zijn mijn sessies vaker gericht op het oplossen van psychosociale problemen en klachten. Ik heb me daarom aangesloten bij de NFG. Als NFG-hulpverlener heb ik oog voor de relatie tussen de somatische, psychologische en sociale aspecten. Doel is het individu in staat te stellen op bevredigende wijze naar eigen aard en mogelijkheden te functioneren.

NFG

Professionaliteit en betrouwbaarheid staan voorop. Door mijn aansluiting bij de NFG blijf ik actief en laat ik me voortdurend bijscholen. Zo blijft de kwaliteit in ontwikkeling. 

‘Een NFG-hulpverlener helpt bij moeilijkheden die mensen ondervinden in hun functioneren als individu, als individu in relatie tot het eigen lichaam, tot andere mensen of tot de samenleving.’

WKKGZ

De wet Kwaliteit, klachten en geschillen ( Wkkgz ) is van toepassing op alle hypnotherapiesessies. De Wkkgz is een wet waar elke zorgproffessional zich aan moet houden. 

Overzicht zorgverzekeraars per 1 januari 2020

Als NFG-hulpverlener is het in sommige gevallen mogelijk om een gedeelte van de hypnotherapiesessies vergoed te krijgen. Een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden* vindt u hier


*Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden

Mijn gegevens:

NFG Registratienr: 9194
Vakgroep: VPMW
Licentie CBCZ: 200478r
AGB code hulpverlener: 90108752
AGB code praktijk: 90067783